Vi är två kunskapsbaserade tjänsteföretag som genom åren har sett en tydlig kundnytta i att samarbeta i olika projekt.
Därför har vi paketerat våra separata tjänsteerbjudanden till gemensamma, för de kunder som så önskar.

Då Magnus är Affärsutvecklare/Ekonom/Styrelseproffs och Nicklas är ingenjör med specialistkompetens inom marknad/försäljning,
kan vi tillsammans erbjuda följande tjänster;

EKONOMISK STYRNING
AFFÄRSPLAN/MARKNADSPLAN,
INVESTERINGSUNDERLAG

ORGANISATIONSUTVECKLING
MARKNADSUNDERSÖKNING
TILLVÄXTPLANER 

MARKNADSUTVECKLING
TESTFÖRSÄLJNING
STYRELSEARBETE

Om Nicklas
Jag har sedan 2005 haft som kärnverksamhet att hjälpa företag med innovativa affärsideer att skapa beslutsunderlag gällande investering, produktutveckling och marknadsintroduktion. Rent konkret innebär det att jag förutom rent informationssamlande (marknadsundersökning) till stor del hjälper till att identifiera samt inleda en dialog med referenskunder, säljkanaler, investerare, tillverkare och partners. Baserat på detta rent operativa arbete ger jag sedan rådgivning gällande t.ex. tilllväxtområden.

Om Magnus
Jag har sedan 1996 arbetat 100% som affärsutvecklingskonsult med inriktning på små & medelstora företag, 1996-2004 var jag anställd affärsutvecklingskonsult på ALMI Företagspartner i Kalmar län med inriktning på finansiering och konsulting mot SMF tillväxtföretag. Från 2004 och framåt har jag genom eget konsultföretag arbetat mot samma målgrupp både i traditionella konsultuppdrag och i styrelseuppdrag. Efter att ha jobbat över 20 år med uteslutande små och medelstora företag över hela Kalmar län har jag mycket god kännedom om både enskilda företag och företagsstrukturer i just Kalmar län .

Gemensamt nätverk
Magnus har sedan 1996 arbetat med affärsutveckling för hundratals företag i Kalmar län och Nicklas har sedan företagsstarten 2005 arbetat med många hundra innovationer där kontakter tagits med tusentals företag. Utöver det har vi båda goda kontakter och kunskap om de företagsstödjande organisationerna i Kalmar län samt även bra kunskap om ekonomiska stöd på både regional och nationell nivå. I vårt nära nätverk finns också mycket hög kompetensnivå inom immaterialrätt, produktutveckling och produktion samt även marknadsföringsmaterial som logotype, produktblad och hemsidor.

 

Referenser: Vi är tillsammans upphandlade av industriellt utvecklingscentrum i Kalmar t.om 2018 som coacher för ökad tillväxt. Båda är utöver det upphandlade t.om 2018 som lnnovationscoacher för ALMI företagspartner Kalmar län. Magnus sitter som ordförande i 8 styrelser och Nicklas är upphandlad av Västervik Framåt gällande deras tJänsteboxar samt arbetar för Atrinova i Oskarshamn med att hjälpa innovatörer. Nicklas har även flera uppdrag per år utanför Kalmar, tex för ALMI i Kronoberg, Jönköping och Linköping/Norrköping