Skip to content

Vi hjälper dig

till framgång

Vi är ett kluster av kunskapsbaserade tjänsteföretag som genom åren har sett en tydlig kundnytta i att samarbeta i olika projekt. Därför har vi paketerat våra separata tjänsteerbjudanden till gemensamma, för de kunder som så önskar.

Våra tjänster

Ekonomi

EKONOMISK STYRNING AFFÄRSPLAN/MARKNADSPLAN, INVESTERINGSUNDERLAG

Organisation

ORGANISATIONSUTVECKLING MARKNADSUNDERSÖKNING
TILLVÄXTPLANER

Marknad

MARKNADSUTVECKLING
TESTFÖRSÄLJNING
STYRELSEARBETE

Om oss

Tillsammans skapar
vi kundnytta

MGF Företagsutveckling har sedan 1996 arbetat med affärsutveckling för hundratals företag i Kalmar län och CS Business har sedan företagsstarten 2005 arbetat med många hundra innovationer där kontakter tagits med tusentals företag. Utöver det har vi båda goda kontakter och kunskap om de företagsstödjande organisationerna i Kalmar län samt även bra kunskap om ekonomiska stöd på både regional och nationell nivå. I vårt nära nätverk finns också mycket hög kompetensnivå inom immaterialrätt, produktutveckling och produktion samt även marknadsföringsmaterial som logotype, produktblad och hemsidor.

OM CS BUSINESS CONSULTING

Vi utvecklar er innovation och testar marknaden

Nicklas Erlandsson har en ingenjörsexamen i industriell organisation och ekonomi samt är specialiserad på affärsutveckling kopplat till innovationsprocesser. Ofta handlar det både om nya marknader och nya produkter/tjänster. Arbetssättet är att kombinera operativa insatser i form av marknadsundersökningar, testförsäljningsinsatser, projektledning, finansieringsarbete och andra behov som finns i en innovationsprocess med rådgivande och coachande insatser. Kombinationen av strategiskt stöd i kombination med ett rent operativt arbete brukar vara uppskattat då utvecklingen av t ex en affärsplan eller en strategi för lansering då bygger på ett gemensamt arbete.

OM MGF FÖRETAGSUTVECKLING

Affärsutveckling
med inriktning på
små & medelstora företag

 Efter att ha jobbat över 20 år med uteslutande små och medelstora företag över hela Kalmar län har jag mycket god kännedom om både enskilda företag och företagsstrukturer i just Kalmar län .

Kontakt

Tveka inte att höra av dig, vi ser fram emot
att höra mer om dina tankar.

TEL: +46 708 - 32 16 80