nicklas erlandsson

Vi utvecklar er innovation och testar marknaden

Expert på affärsutveckling och specialist på innovationsprocesser sedan 2005

CS Business Consulting

Nicklas Erlandsson har en ingenjörsexamen i industriell organisation och ekonomi samt är specialiserad på affärsutveckling kopplat till innovationsprocesser. Ofta handlar det både om nya marknader och nya produkter/tjänster. Arbetssättet är att kombinera operativa insatser i form av marknadsundersökningar, testförsäljningsinsatser, projektledning, finansieringsarbete och andra behov som finns i en innovationsprocess med rådgivande och coachande insatser. Kombinationen av strategiskt stöd i kombination med ett rent operativt arbete brukar vara uppskattat då utvecklingen av t ex en affärsplan eller en strategi för lansering då bygger på ett gemensamt arbete.

Jag blandar ett antal tjänster med gemensam nämnare i att förstå affärsmodellering kopplat till innovation.

Upphandlingar

Som ett enmans kunskapsbaserat tjänsteföretag är det svårt att vara knuten till långa projekt. Under åren har dock en del spännande och intressanta projekt uppstått där man velat vara med. Dessa är följande.

 

2014-2016 Västervik Framåt  https://vastervikframat.se. Affärs- och Verksamhetsutvecklingsprojekt ”Maxa tillväxten”, Tjänstebox Marknad

2015-2017 Industriellt Utvecklingscentrum Kalmar Län, Projekt ”Strategier för hållbar tillväxt”, coaching/affärsutveckling inom Marknad, produkter och tjänster för industriföretag i Kalmar län. Underkonsult till MGF AB.

2015-2019 Almi Företagspartner Kalmar Län projektet Innovativ Tillväxt Kalmar Län (ITKL).

2017-2020 Västervik Framåt Tillväxtprojektet ”Ökad konkurrenskraft” Tjänstebox Marknad

2018-2020 Almi Företagspartner Jönköping AB, upphandlat ramavtal för marknadsundersökningar inom innovationsprojektet ”Visam Arena” för utveckling av Välfärd, hälsa, vård och omsorg i Jönköpings län. Deltog även i själva projektet.

2019-2021 Industriellt Utvecklingscentrum Kalmar Län, ERUF projektet ”Smart Industri Kalmar län – SMINK”, Affärsutveckling industriföretag i Kalmar län. I detta projekt var istället MGF AB underkonsult till CS Business Consulting AB.

2020-2022 Almi Företagspartner Kalmar Län projektet ……… Innovation och förnyelse

Utöver att vara upphandlad konsult i projekten ovan, har uppdrag under åren utförts för Almi Företagspartner och deras kunder (Skåne, Väst, Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Östergötland, Sörmland, Mälardalen, Värmland, GävleDala), Atrinova i Oskarshamn, Västerås Science Park samt universiteten/högskolornas innovationskontor (Linnéuniversitetet, Halmstad Högskola, Chalmers och Örebro Universitet).

Uppdragsgivare har även varit privata företag.

Utöver ovan redovisade upphandlade projekt har deltagande även skett i större innovationsprojekt med SL, Stockholms stad, Chalmers, Tyréns och Trafikverket för att nämna några.

Nätverk & uppdrag

Innovationsprocesser är ofta komplexa och resurskrävande. Därför är det bra att använda sig av det stöd som finns att få. Almi Företagspartner AB finns i hela landet och har erfarna och kunniga rådgivare som har en djup förståelse för innovation. Science Parks och liknande organisationer finns på flera håll i landet och kan stödja bland annat med affärsutveckling och nätverk. Har din idé på något sätt anknytning till högskola eller universitet, finns det innovtionskontor med erfaren personal på alla skolor. 

Många orter har dessutom lokala inkubatorer och företagsstödjande organisationer som t ex Atrinova i Oskarshamn och Västervik Framåt som har både nätverk och kompetens att hjälpa till. Dessutom finns Industriellt Utvecklingscentrum på flera platser där de ibland har projekt som främjar och stödjer innovation. Har ni inte redan kontakt med någon sådan organisation är min rekommendation att se vilka som finns i ert område och ta en kontakt med dem först. 

Att söka den hjälp och stöttning som finns är ett smart och genomtänkt sätt att påbörja sin innovationsprocess. Känner du dig inte säker på vart du ska vända dig så är det bara att slå en signal så hjälper jag dig. Jag har arbetat med de flesta större organisationerna och kan guida dig till en bra kontakt.

Har ni kommit längre fram i innovationsprocessen och söker större kapital för t ex produktutveckling och marknadsrelaterade insatser så bör ni ifall kontakt finns med aktörer som ovan redan besitta bra tips. Är så inte fallet är rekommendationen återigen att kontakta någon av de företagsstödjande organisationerna i ert område. Självklart är ni även välkomna att slå en signal så försöker jag guida er rätt.

Nicklas Erlandsson

Ägare av CS Business Consulting AB samt utförare av alla uppdrag som ges till företaget. Jag har ett omfattande nätverk av kompetenser inom olika relevanta områden, som kan tillföra värde till uppdragen genom att uppdragsgivaren anlitar även dem. CS Business arbetar inte med underkonsulter utöver när så krävs i upphandlingar. Uppdrag till CS kan med fördel ske i samarbete med andra företag som antingen finns i mitt eller någon annans nätverk.

Engagemang

Jag arbetar gärna med uppdrag där det finns andra affärsutvecklare/rådgivare/coacher involverade. Ofta kan jag då fokusera mer på specifika operativa uppgifter i uppdragen, samtidigt som jag även kan tillföra värde till den taktiska och strategiska dialogen utan att behöva hålla i alla delar själv.

Kontakt

Tveka inte att höra av dig, vi ser fram emot att höra mer om dina tankar.