Affärsutvecklare och specialist på innovationsprocesser sedan 2005

• Undersöker förutsättningarna för nya affärsmöjligheter

• Guidar dig genom innovationsprocessen

• Hjälper till att förbereda och genomföra lanseringen

Nicklas Erlandsson

Jag är ägare av CS Business Consulting AB samt utförare av samtliga uppdrag. I mitt nätverk  finns kompetenser inom relevanta specialistområden, som kan tillföra värde till uppdragen genom olika former av samverkan. Jag är van att arbeta tillsammans med andra affärsutvecklare där jag ofta tar en mer operativ roll, som till exempel att ta fram beslutsunderlag för en marknadsplan. 

Upphandlingar

Som ett enmans kunskapsbaserat tjänsteföretag, med behovet att ha en viss flexibilitet, är det svårt att vara knuten till större projekt. Under åren har dock en del spännande och intressanta projekt uppstått där man velat vara delaktig. Dessa är följande.

607 genomförda innovationsprojekt sedan 2005