Kontakt

Innovationsprocesser är ofta komplexa och resurskrävande. Därför är det bra att använda sig av de professionella stöd som finns att få. Almi Företagspartner AB finns i hela landet och har erfarna och kunniga rådgivare som har en djup förståelse för innovation. Science Parks och liknande organisationer finns på flera håll i landet och kan stödja med bland annat affärsutveckling och nätverk.

Har din idé på något sätt anknytning till en högskola eller ett universitet? Då finns det innovationskontor med erfaren personal på samtliga platser. Många orter har dessutom lokala inkubatorer och företagsstödjande organisationer där det finns nätverk, rådgivning och stöd. Exempel är Atrinova i Oskarshamn och Västervik Framåt. 

Dessutom finns Industriellt Utvecklingscentrum på flera platser. IUC har ibland projekt som främjar och stödjer innovation.

Finns det inte redan en etablerad kontakt med någon av ovan beskrivna organisationer, så är min rekommendation att se över vilka aktörer som finns i ert område och ta en kontakt med dem först. Detta eftersom denna typ av aktörer finns där som ett stöd och en ofta kostnadsfri resurs, för den som har en innovativ affärsidé. 

Att söka den hjälp och stöttning som finns är ett smart och genomtänkt sätt att påbörja sin innovationsprocess. Känner du dig inte säker på vart du ska vända dig så är det bara att slå en signal så hjälper jag dig. Jag har arbetat med de flesta större organisationerna runt om i Sverige och kan i de flesta fall guida dig till en bra kontakt.

Har ni kommit längre fram i innovationsprocessen och någon form av plan redan finns, så har vi en dialog och ser över på vilket sätt jag kan hjälpa er. 

Jag arbetar gärna med uppdrag där det finns andra affärsutvecklare/rådgivare/coacher involverade. I sådana projekt tar jag ofta en mer operativ roll och ger mer stöd i själva genomförandet än i planeringen. 

Kontakt

Tveka inte att höra av dig. Gäller det ett innovationsprojekt, kontakta gärna ditt lokala Almi-kontor först, alternativt annan företagsstödjande aktör. Vet du inte vart du ska vända dig, så kan jag hjälpa till.