Om CS Business Consulting AB

CS Business Consulting AB ägs och drivs av mig, Nicklas Erlandsson. Jag har en ingenjörsexamen i industriell organisation och ekonomi samt är specialiserad på affärsutveckling kopplat till innovationsprocesser. Jag har arbetat med detta under eget bolag sedan 2005. Ofta involverar projekten nya marknader och nya produkter/tjänster. Arbetssättet är att kombinera operativa insatser i form av marknadsundersökningar, testförsäljningsinsatser, projektledning, finansieringsarbete och andra behov som finns i en innovationsprocess, med rådgivande och coachande insatser. Kombinationen av strategiskt stöd i kombination med ett rent operativt arbete brukar vara uppskattat då utvecklingen av t ex en affärsplan eller en strategi för lansering då bygger på ett gemensamt arbete.

Nicklas Erlandsson

Jag är ägare av CS Business Consulting AB samt utförare av samtliga uppdrag. I mitt nätverk  finns kompetenser inom relevanta specialistområden, som kan tillföra värde till uppdragen genom olika former av samverkan. Jag är van att arbeta tillsammans med andra affärsutvecklare där jag ofta tar en mer operativ roll, som till exempel att ta fram beslutsunderlag för en marknadsplan.

Engagemang

Då en del av alla innovativa affärsidéer jag tagit del av lett till startup-bolag, har ett långsiktigt engagemang ibland utvecklats. Genom åren har jag varit delaktig i ett antal startups på olika sätt. Framförallt gällande marknad och finansiering. Genom dessa engagemang har jag på nära håll fått ta del av alla möjligheter och utmaningar som påverkar ett startup-bolags resa under de första åren. 

Kontakt

Tveka inte att höra av dig. Gäller det ett innovationsprojekt, kontakta gärna ditt lokala Almi-kontor först, alternativt annan företagsstödjande aktör. Vet du inte vart du ska vända dig, så kan jag hjälpa till.