Uppdrag

Som ett enmans kunskapsbaserat tjänsteföretag är det svårt att vara knuten till långa projekt. Under åren har dock en del spännande och intressanta projekt uppstått där man velat vara delaktig. Dessa är följande.

2014-2016 Västervik Framåt  https://vastervikframat.se. Affärs- och Verksamhetsutvecklingsprojekt ”Maxa tillväxten”, Tjänstebox Marknad

2015-2017 Industriellt Utvecklingscentrum Kalmar Län, Projekt ”Strategier för hållbar tillväxt”, coaching/affärsutveckling inom Marknad, produkter och tjänster för industriföretag i Kalmar län. Underkonsult till MGF AB.

2015-2019 Almi Företagspartner Kalmar Län projektet Innovativ Tillväxt Kalmar Län (ITKL).

2017-2020 Västervik Framåt Tillväxtprojektet ”Ökad konkurrenskraft” Tjänstebox Marknad

2018-2020 Almi Företagspartner Jönköping AB, upphandlat ramavtal för marknadsundersökningar inom innovationsprojektet ”Visam Arena” för utveckling av Välfärd, hälsa, vård och omsorg i Jönköpings län. Deltog även i själva projektet.

2019-2021 Industriellt Utvecklingscentrum Kalmar Län, ERUF projektet ”Smart Industri Kalmar län – SMINK”, Affärsutveckling industriföretag i Kalmar län. I detta projekt var istället MGF AB underkonsult till CS Business Consulting AB.

2020-2022 Almi Företagspartner Kalmar-, Kronoberg,- Gotland- och Jönköpings län, projektet ”Framgångshubben” Innovation och förnyelse

20220601-20231231 Avtal Atrinova Affärsutveckling Oskarshamn

2022-2023 Upphandlad Expertkonsult Almi Mälardalen

2023-2026 Almi Företagspartner Kalmar-, Kronoberg-, Gotland och Jönköpings Län ramavtal projekt Smart Utveckling område Marknadsföring-  och säljstrategi

Utöver att vara upphandlad konsult i projekten ovan, har uppdrag under åren utförts för Almi Företagspartner och deras kunder (Skåne, Väst, Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Östergötland, Sörmland, Mälardalen, Värmland, GävleDala), Atrinova i Oskarshamn, Västerås Science Park samt universiteten/högskolornas innovationskontor (Linnéuniversitetet, Halmstad Högskola, Chalmers och Örebro Universitet).

Uppdragsgivare har även varit privata företag.

Utöver ovan redovisade upphandlade projekt har deltagande även skett i större innovationsprojekt med SL, Stockholms stad, Chalmers, Tyréns och Trafikverket för att nämna några.

Kontakt

Tveka inte att höra av dig. Gäller det ett innovationsprojekt, kontakta gärna ditt lokala Almi-kontor först, alternativt annan företagsstödjande aktör. Vet du inte vart du ska vända dig, så kan jag hjälpa till.