Skip to content

OM MGF

Jag har sedan 1996 arbetat 100% som affärsutvecklingskonsult med inriktning på små & medelstora företag, 1996-2004 var jag anställd affärsutvecklingskonsult på ALMI Företagspartner i Kalmar län med inriktning på finansiering och konsulting mot SMF tillväxtföretag.

Från 2004 och framåt har jag genom eget konsultföretag arbetat mot samma målgrupp både i traditionella konsultuppdrag och i styrelseuppdrag. Efter att ha jobbat över 20 år med uteslutande små och medelstora företag över hela Kalmar län har jag mycket god kännedom om både enskilda företag och företagsstrukturer i just Kalmar län.

Trusted by the best

KONTAKT

Magnus Gustavsson
Affärsutvecklare/Ekonom/Styrelseproffs

Tel: 0703 – 35 05 70